NF2 NAVY FIELD 2 大海战老玩家征战战舰世界,我们来自华夏舰队,第四力量,万利舰队等海战老舰队 如果你想重新感受大海的征战,隆隆的炮声在等着你 兄弟们不在年轻,但我们重温海战的辉煌 加入我们,回到大海的怀抱 YY 52908181

Clan Id 2000017383
Creator hxtaikong
Created At 2018-12-10
Old Tag
Old Name
Renamed At 1970-01-01
Leader hxtaikong
Members Count 50
Is Clan Disbanded
Player Deto This week Deto Rank This week Battle This week Deto Ratio This week Deto Ratio Rank This week Deto Overall Deto Rank Overall Battle Overall Deto Ratio Overall Deto Ratio Rank Overall
1 [NF2CN] ZS_1986 1 #1386 83 1.204819% #5499 265 #19 22294 1.188661% #134537
2 [NF2CN] PrPr_FBK 0 #0 108 0% #0 69 #4295 13865 0.497656% #340715
3 [NF2CN] makekmark 0 #0 0 -100% #0 31 #21283 3130 0.990415% #174639
4 [NF2CN] 591wakakusa 1 #1386 70 1.428571% #4936 10 #80619 1571 0.636537% #296067
5 [NF2CN] BLUEPANERAI 0 #0 79 0% #0 33 #19311 5874 0.561798% #320785
6 [NF2CN] weijin__003 0 #0 55 0% #0 137 #458 16340 0.838433% #225357
7 [NF2CN] hxtaikong 2 #394 57 3.508772% #2119 31 #21283 6281 0.493552% #342073
8 [NF2CN] Rex_JellyFish 0 #0 114 0% #0 29 #23529 3965 0.7314% #262478
9 [NF2CN] drinkingpanda 0 #0 0 -100% #0 6 #125970 983 0.610376% #304646
10 [NF2CN] hx126 0 #0 13 0% #0 18 #43700 3718 0.484131% #344836
11 [NF2CN] Stromjace 0 #0 39 0% #0 39 #14558 5201 0.749856% #256108
12 [NF2CN] Lolipow_07 0 #0 0 -100% #0 24 #30516 3459 0.693842% #276210
13 [NF2CN] zk6787 0 #0 114 0% #0 34 #18327 5619 0.60509% #306657
14 [NF2CN] banyanni 0 #0 123 0% #0 42 #12817 4866 0.863132% #216551
15 [NF2CN] BetepaHoB 0 #0 0 -100% #0 1 #384513 644 0.15528% #401569
16 [NF2CN] Royal_kiln 0 #0 134 0% #0 15 #53564 2902 0.516885% #335085
17 [NF2CN] 80548866888 1 #1386 73 1.369863% #5090 3 #212152 1045 0.287081% #388820
18 [NF2CN] Izumoprpr 0 #0 18 0% #0 4 #172664 1182 0.338409% #380066
19 [NF2CN] MinazukiSora_prpr 0 #0 22 0% #0 5 #146137 988 0.506073% #338338
20 [NF2CN] ouGnehZuhZ 1 #1386 182 0.549451% #6706 3 #212152 1486 0.201884% #398638
21 [NF2CN] 66lolo66 1 #1386 180 0.555556% #6698 13 #62129 1874 0.693703% #276237
22 [NF2CN] CapRicorN4547 0 #0 119 0% #0 9 #88863 1980 0.454545% #352981
23 [NF2CN] PLA_shark 0 #0 60 0% #0 5 #146137 1668 0.29976% #386744
24 [NF2CN] worldofwarshipscup 0 #0 0 -100% #0 0 #0 309 0% #0
25 [NF2CN] ChenShiyi 0 #0 88 0% #0 4 #172664 1270 0.314961% #384271
26 [NF2CN] Dark_592 0 #0 0 -100% #0 1 #384513 622 0.160772% #401271
27 [NF2CN] 304012270 0 #0 22 0% #0 3 #212152 593 0.505902% #338360
28 [NF2CN] daweide 0 #0 23 0% #0 8 #98697 1879 0.425758% #360738
29 [NF2CN] Victory_tianchuang 1 #1386 56 1.785714% #4221 8 #98697 2029 0.394283% #368462
30 [NF2CN] hx_033 1 #1386 70 1.428571% #4936 20 #38563 2841 0.703977% #272656
31 [NF2CN] Marlene_Fassen 0 #0 8 0% #0 3 #212152 773 0.388098% #369792
32 [NF2CN] caihongchulian 0 #0 140 0% #0 21 #36293 3086 0.680493% #280385
33 [NF2CN] wanliweijin 0 #0 24 0% #0 1 #384513 405 0.246914% #394135
34 [NF2CN] Maiyatang 0 #0 103 0% #0 5 #146137 1128 0.443262% #356206
35 [NF2CN] 1601351017 1 #1386 55 1.818182% #4168 3 #212152 920 0.326087% #382265
36 [NF2CN] SMITEGUANYU 0 #0 28 0% #0 18 #43700 4468 0.402865% #366556
37 [NF2CN] yatalant 0 #0 40 0% #0 8 #98697 1450 0.551724% #324386
38 [NF2CN] xiayano11 0 #0 14 0% #0 7 #110818 1149 0.609225% #305294
39 [NF2CN] www_2807742377 1 #1386 220 0.454545% #6767 4 #172664 1178 0.339559% #379878
40 [NF2CN] ProjectAce 1 #1386 96 1.041667% #5870 3 #212152 470 0.638298% #295163
41 [NF2CN] kimolel 1 #1386 130 0.769231% #6425 6 #125970 1300 0.461538% #351176
42 [NF2CN] 18768067473_accurate 0 #0 5 0% #0 1 #384513 893 0.111982% #403127
43 [NF2CN] ktpcdslq39 0 #0 162 0% #0 3 #212152 1564 0.191816% #399420
44 [NF2CN] 995761823 0 #0 23 0% #0 5 #146137 376 1.329787% #110354
45 [NF2CN] ReborN99 0 #0 58 0% #0 0 #0 242 0% #0
46 [NF2CN] DLgogogo 0 #0 116 0% #0 0 #0 468 0% #0
47 [NF2CN] 710668825 0 #0 198 0% #0 0 #0 264 0% #0
48 [NF2CN] X_ShadowLover 2 #394 502 0.398406% #6790 3 #212152 530 0.566038% #319567
49 [NF2CN] Smurf_Warships 0 #0 71 0% #0 0 #0 96 0% #0