กฏของแคลน เล่นให้มัน ให้สนุก แพ้ชนะไม่ใช่เรื่อง หัวร้อนได้ตามสบาย แคลนนี้เหมาะสําหรับคนสายชิว หาเพื่อนเล่น เล่นคนเดียว ไม่วอร์แคลน แต่ไม่เหมาะกับคนที่จริงจังเกมมิ่ง โยนเกม ฆ่าพวกเดียวกัน อยากจะเล่นตอนไหนก็เล่น จะอยู่หรือจะออกแคลนตามสบาย ไม่บังคับ ขอให้เล่นเป็น จะเล่นคนเดียว เล่นเป็นตี้ จะแคลนเดียวกันหรือต่างแคลนก็ได้ "เงินซื้อคนได้ แต่ซื้อใจคนไม่ได้"

Clan Id 2000017099
Creator Ktubnth22
Created At 2018-11-10
Old Tag
Old Name
Renamed At 1970-01-01
Leader MikakeAkeno
Members Count 25
Is Clan Disbanded
Player Deto This week Deto Rank This week Battle This week Deto Ratio This week Deto Ratio Rank This week Deto Overall Deto Rank Overall Battle Overall Deto Ratio Overall Deto Ratio Rank Overall
1 [NNF] VITTAMIN_C 0 #0 54 0% #0 51 #8584 5582 0.913651% #199328
2 [NNF] sunday007 0 #0 16 0% #0 26 #27218 4144 0.627413% #297618
3 [NNF] Incarnation0916 0 #0 10 0% #0 7 #109988 711 0.984529% #176665
4 [NNF] sing12578 0 #0 0 -100% #0 1 #381712 119 0.840336% #223346
5 [NNF] ash_accurate 9 #9 306 2.941176% #2469 108 #1118 7434 1.452785% #92070
6 [NNF] TeyDan5 0 #0 3 0% #0 3 #210582 801 0.374532% #370173
7 [NNF] LittleSeven77 0 #0 21 0% #0 18 #43315 3052 0.589777% #310217
8 [NNF] WoW_G 0 #0 0 -100% #0 21 #35978 1916 1.096033% #151931
9 [NNF] Makham_Twins 0 #0 0 -100% #0 3 #210582 267 1.123596% #146259
10 [NNF] Kongpob_Chantasit 0 #0 2 0% #0 6 #125007 1569 0.382409% #368552
11 [NNF] Ktubnth22 0 #0 16 0% #0 22 #33942 3515 0.625889% #298004
12 [NNF] MikakeAkeno 0 #0 2 0% #0 6 #125007 1719 0.34904% #375382
13 [NNF] BALLKUNG12_5 0 #0 45 0% #0 2 #271272 459 0.43573% #355858
14 [NNF] key0606 0 #0 10 0% #0 34 #18132 2457 1.383801% #101883
15 [NNF] MOXZX 0 #0 0 -100% #0 0 #0 369 0% #0
16 [NNF] chiyasan 0 #0 21 0% #0 1 #381712 338 0.295858% #384437
17 [NNF] zxcvsdfe 0 #0 20 0% #0 5 #145015 1996 0.250501% #390701
18 [NNF] 284631 0 #0 0 -100% #0 1 #381712 331 0.302115% #383488
19 [NNF] YudaChi_Poii_Poi 0 #0 52 0% #0 3 #210582 571 0.525394% #330667
20 [NNF] PrinzEuge 0 #0 0 -100% #0 0 #0 337 0% #0
21 [NNF] CHALI323 1 #1272 75 1.333333% #5128 7 #109988 924 0.757576% #251904
22 [NNF] Boy_Kritsada 0 #0 0 -100% #0 4 #171411 304 1.315789% #112025
23 [NNF] 1_Misaki_Akeno_1 0 #0 7 0% #0 0 #0 7 0% #0
24 [NNF] keawpila_khonlaoshotmail 0 #0 120 0% #0 0 #0 120 0% #0
25 [NNF] cartoon5899 4 #0 187 2.139037% #0 4 #171411 187 2.139037% #30497
26 [NNF] konoe_yomo 0 #0 154 0% #0 0 #0 154 0% #0
27 [NNF] Honda93 0 #0 218 0% #0 0 #0 218 0% #0