ยินดีต้อนรับ สู่แคลนคนไทยครับ สู้อย่างมีเกียติ ไว้ลายทุกการรบ สยบทุกน่านนํ้า กฏ หลัก 1.เรารับสมัคคนไทยเท่านั้นและมีการรบแบบสุ่ม 300ขึ้นไป และมีเรือระดับ VI เป็นต้น 2.ถ้าท่านใดไม่ออนเกิน 20 วัน จะถูกนําออกครับ (ถ้าท่านได้แจ้งเกี่ยวกับการไม่ออนเกินที่กําหนดไว้ก่อน เราจะอนุโลม) 4.มีนํ้าใจนักกีฬาต่อผู้เล่นทุกสัญชาติ เพื่อแสดงให้เห็นว่าเราเป็นคนไทย กฏ รอง 1.เราเน่นเล่นเพื่อความสนุก และการช่วยเหลือกัน 2.สามารถแบ่งปันแนวคิด, เทคนิค หรือเล่ากันฟังได้อย่างอิสระ รวมถึงชักชวนกันเล่นในรูปแบบต่างๆ ได้เสมอครับ

Clan Id 2000009757
Creator yamato25584
Created At 2017-04-20
Old Tag
Old Name
Renamed At 1970-01-01
Leader yamato25584
Members Count 41
Is Clan Disbanded
Player Deto This week Deto Rank This week Battle This week Deto Ratio This week Deto Ratio Rank This week Deto Overall Deto Rank Overall Battle Overall Deto Ratio Overall Deto Ratio Rank Overall
1 [THAI] cupidx 0 #0 55 0% #0 34 #18132 7845 0.433397% #356463
2 [THAI] kidvious 1 #1272 19 5.263158% #1171 2 #271272 264 0.757576% #251904
3 [THAI] darkzad 0 #0 3 0% #0 10 #79959 792 1.262626% #121044
4 [THAI] sonsad 0 #0 34 0% #0 24 #30241 3757 0.638808% #293742
5 [THAI] getar 0 #0 0 -100% #0 66 #4738 6067 1.087852% #153487
6 [THAI] peepocommy 0 #0 11 0% #0 6 #125007 1450 0.413793% #361278
7 [THAI] Schneider123 0 #0 35 0% #0 10 #79959 2770 0.361011% #372989
8 [THAI] navymarine355 0 #0 0 -100% #0 33 #19118 6310 0.522979% #331456
9 [THAI] HostChip 0 #0 42 0% #0 28 #24524 5904 0.474255% #345490
10 [THAI] SeraphScythe 0 #0 0 -100% #0 5 #145015 2089 0.239349% #391930
11 [THAI] ethanfertick1 0 #0 3 0% #0 3 #210582 1060 0.283019% #386466
12 [THAI] Bank_Sank 0 #0 0 -100% #0 30 #22189 5230 0.573614% #315582
13 [THAI] Phop_Chaukaewchinda 0 #0 7 0% #0 4 #171411 535 0.747664% #255685
14 [THAI] Konazz 0 #0 2 0% #0 0 #0 498 0% #0
15 [THAI] ThE_BETONG_Kung 0 #0 27 0% #0 19 #40669 1473 1.289885% #116707
16 [THAI] Nantuko 0 #0 24 0% #0 51 #8584 7704 0.661994% #286035
17 [THAI] nattchai 0 #0 1 0% #0 5 #145015 1344 0.372024% #370762
18 [THAI] plasill_01 0 #0 0 -100% #0 21 #35978 4912 0.427524% #357953
19 [THAI] Lolino_Hunter 0 #0 27 0% #0 13 #61651 3330 0.39039% #366887
20 [THAI] YukiArt 0 #0 26 0% #0 23 #32011 2662 0.864012% #215708
21 [THAI] oYUNTOMo 0 #0 0 -100% #0 14 #57093 1524 0.918635% #197446
22 [THAI] WhiteLUNATIC 0 #0 29 0% #0 31 #21085 6136 0.505215% #336536
23 [THAI] Anuship725 0 #0 17 0% #0 139 #419 14216 0.977772% #178947
24 [THAI] WiRa2525 1 #1272 133 0.75188% #6253 101 #1393 15179 0.665393% #284703
25 [THAI] Toughpower_warrior_1 1 #1272 33 3.030303% #2390 26 #27218 5859 0.443762% #353837
26 [THAI] guni6763 0 #0 4 0% #0 10 #79959 4699 0.212811% #394482
27 [THAI] Peeone_2540_1997 0 #0 43 0% #0 8 #97951 1430 0.559441% #320084
28 [THAI] Emrys_Alf 0 #0 13 0% #0 1 #381712 86 1.162791% #0
29 [THAI] yamato25584 0 #0 5 0% #0 8 #97951 1779 0.449691% #352283
30 [THAI] KangGamingTV 0 #0 22 0% #0 20 #38232 1551 1.289491% #116727
31 [THAI] poseidon29 0 #0 15 0% #0 3 #210582 863 0.347625% #375644
32 [THAI] jarshokunTH 0 #0 1 0% #0 2 #271272 329 0.607903% #304129
33 [THAI] Tiger_Revolution 0 #0 55 0% #0 7 #109988 2135 0.327869% #379192
34 [THAI] Sometimz 0 #0 2 0% #0 9 #88144 2102 0.428164% #357880
35 [THAI] kotoko_toughpower 0 #0 1 0% #0 0 #0 164 0% #0
36 [THAI] ou81 0 #0 6 0% #0 1 #381712 326 0.306748% #382774
37 [THAI] fandaa 0 #0 49 0% #0 26 #27218 3386 0.767868% #248904
38 [THAI] opekth1994 1 #1272 1 100% #1 6 #125007 690 0.869565% #213471
39 [THAI] fckinbrown88 1 #1272 37 2.702703% #2744 7 #109988 1562 0.448143% #352776
40 [THAI] sunthon2531 0 #0 6 0% #0 4 #171411 1116 0.358423% #373492
41 [THAI] wargods777 0 #0 113 0% #0 1 #381712 278 0.359712% #373258
42 [THAI] kankawee201855 0 #0 21 0% #0 0 #0 219 0% #0