adamsanjw2 我的微信号,qq298721642。大家一起玩,一起成长

Clan Id 2000016460
Creator adamsanjw
Created At 2018-08-27
Old Tag
Old Name
Renamed At 1970-01-01
Leader adamsanjw
Members Count 33
Is Clan Disbanded
Player Deto This week Deto Rank This week Battle This week Deto Ratio This week Deto Ratio Rank This week Deto Overall Deto Rank Overall Battle Overall Deto Ratio Overall Deto Ratio Rank Overall
1 [HX_] appl8888 0 #0 4 0% #0 3 #212152 469 0.639659% #294816
2 [HX_] Earth_walk 0 #0 21 0% #0 4 #172664 498 0.803213% #237309
3 [HX_] opopoop11 hidden account
4 [HX_] Kirkraag 0 #0 8 0% #0 18 #43700 2122 0.848256% #221527
5 [HX_] 1972ppk 0 #0 5 0% #0 5 #146137 799 0.625782% #299371
6 [HX_] Houng_yian_Chan 0 #0 62 0% #0 102 #1380 9996 1.020408% #167976
7 [HX_] KOR4861 0 #0 3 0% #0 9 #88863 1116 0.806452% #235817
8 [HX_] AllToBeNice 0 #0 63 0% #0 0 #0 175 0% #0
9 [HX_] eziozhang 0 #0 30 0% #0 6 #125970 528 1.136364% #144130
10 [HX_] melody_hua 0 #0 67 0% #0 6 #125970 1354 0.443131% #356217
11 [HX_] adamsanjw 0 #0 0 -100% #0 3 #212152 1051 0.285442% #389052
12 [HX_] MYW9201 0 #0 1 0% #0 4 #172664 324 1.234568% #125813
13 [HX_] zhang1ye1xuan1 0 #0 1 0% #0 0 #0 290 0% #0
14 [HX_] LMD_love_cannon 0 #0 62 0% #0 0 #0 701 0% #0
15 [HX_] onstar 2 #394 46 4.347826% #1572 3 #212152 425 0.705882% #271544
16 [HX_] zwq5488 0 #0 2 0% #0 8 #98697 1509 0.530152% #331053
17 [HX_] 1031264835 0 #0 2 0% #0 9 #88863 1403 0.641483% #293952
18 [HX_] FOZE_2019 0 #0 76 0% #0 7 #110818 1608 0.435323% #358292
19 [HX_] XuFu_gui 1 #1386 119 0.840336% #6286 2 #273239 186 1.075269% #156253
20 [HX_] WDLJ_KAWAKAZE 0 #0 12 0% #0 0 #0 121 0% #0
21 [HX_] OKCRW0 0 #0 0 -100% #0 6 #125970 515 1.165049% #138754
22 [HX_] Stormcaption8 0 #0 0 -100% #0 3 #212152 607 0.494234% #341902
23 [HX_] leung_486 0 #0 15 0% #0 0 #0 379 0% #0
24 [HX_] wearfsvv 0 #0 8 0% #0 6 #125970 1253 0.478851% #346229
25 [HX_] CHINAwfx 0 #0 12 0% #0 3 #212152 677 0.443131% #356217
26 [HX_] zhangjj63200 0 #0 7 0% #0 0 #0 272 0% #0
27 [HX_] MolegeZhu 0 #0 15 0% #0 1 #384513 232 0.431034% #359351
28 [HX_] smallpig0722 1 #1386 30 3.333333% #2211 2 #273239 143 1.398601% #99699
29 [HX_] LucielaSourcream 0 #0 20 0% #0 0 #0 173 0% #0
30 [HX_] SaoXiaoXin 1 #0 46 2.173913% #0 1 #384513 192 0.520833% #333701
31 [HX_] zero__point 0 #0 71 0% #0 2 #273239 208 0.961538% #183710
32 [HX_] 187927 0 #0 69 0% #0 1 #384513 201 0.497512% #340721
33 [HX_] bobbles 0 #0 44 0% #0 0 #0 84 0% #0