adamsanjw2 我的微信号,qq298721642。大家一起玩,一起成长

Clan Id 2000016460
Creator adamsanjw
Created At 2018-08-27
Old Tag
Old Name
Renamed At 1970-01-01
Leader adamsanjw
Members Count 29
Is Clan Disbanded
Player Deto This week Deto Rank This week Battle This week Deto Ratio This week Deto Ratio Rank This week Deto Overall Deto Rank Overall Battle Overall Deto Ratio Overall Deto Ratio Rank Overall
1 [HX_] appl8888 0 #0 21 0% #0 3 #208259 388 0.773196% #245293
2 [HX_] Kirkraag 0 #0 34 0% #0 18 #42779 1966 0.915565% #197823
3 [HX_] 1972ppk 0 #0 1 0% #0 5 #143435 654 0.764526% #248050
4 [HX_] Houng_yian_Chan 1 #1836 131 0.763359% #8072 101 #1345 9310 1.084855% #153416
5 [HX_] KOR4861 0 #0 4 0% #0 9 #87138 1093 0.823422% #228220
6 [HX_] _Shiratsuyu 1 #1836 87 1.149425% #7092 11 #72135 1632 0.67402% #279581
7 [HX_] eziozhang 0 #0 0 -100% #0 6 #123636 453 1.324503% #110257
8 [HX_] melody_hua 0 #0 69 0% #0 5 #143435 975 0.512821% #331133
9 [HX_] adamsanjw 0 #0 0 -100% #0 3 #208259 1051 0.285442% #381702
10 [HX_] MYW9201 0 #0 39 0% #0 2 #268219 227 0.881057% #208839
11 [HX_] zhang1ye1xuan1 0 #0 17 0% #0 0 #0 286 0% #0
12 [HX_] 799469928 0 #0 13 0% #0 1 #377434 204 0.490196% #337664
13 [HX_] TTTerry 0 #0 45 0% #0 2 #268219 815 0.245399% #386698
14 [HX_] LMD_love_cannon 0 #0 28 0% #0 0 #0 258 0% #0
15 [HX_] onstar 0 #0 101 0% #0 0 #0 262 0% #0
16 [HX_] ilovemychina 0 #0 18 0% #0 2 #268219 653 0.306279% #378510
17 [HX_] zwq5488 0 #0 3 0% #0 7 #108749 1344 0.520833% #328789
18 [HX_] FOZE_2019 0 #0 46 0% #0 7 #108749 1324 0.528701% #326723
19 [HX_] yangyao_1 0 #0 15 0% #0 0 #0 264 0% #0
20 [HX_] OKCRW0 1 #1836 62 1.612903% #5805 4 #169624 273 1.465201% #90023
21 [HX_] Stormcaption8 0 #0 0 -100% #0 3 #208259 577 0.519931% #329305
22 [HX_] leung_486 0 #0 48 0% #0 0 #0 199 0% #0
23 [HX_] CHINAwfx 0 #0 66 0% #0 2 #268219 481 0.4158% #357203
24 [HX_] Darknessinthesky 1 #1836 21 4.761905% #1706 3 #208259 307 0.977199% #178030
25 [HX_] zhangjj63200 0 #0 24 0% #0 0 #0 219 0% #0
26 [HX_] ZFR1110 0 #0 81 0% #0 1 #377434 347 0.288184% #381284
27 [HX_] 1540207318 0 #0 56 0% #0 0 #0 159 0% #0