Clan Id 2000014005
Creator takaoka2012
Created At 2017-11-29
Old Tag
Old Name
Renamed At 1970-01-01
Leader takaoka2012
Members Count 21
Is Clan Disbanded
Player Deto This week Deto Rank This week Battle This week Deto Ratio This week Deto Ratio Rank This week Deto Overall Deto Rank Overall Battle Overall Deto Ratio Overall Deto Ratio Rank Overall
1 [MIKOS] arufin 0 #0 0 -100% #0 10 #80619 409 2.444988% #19955
2 [MIKOS] takaoka2012 0 #0 0 -100% #0 1 #384513 46 2.173913% #0
3 [MIKOS] sonia_1953 0 #0 3 0% #0 2 #273239 718 0.278552% #390024
4 [MIKOS] gunmachan_t 1 #1386 1 100% #1 3 #212152 154 1.948052% #40296
5 [MIKOS] KUNPENGNANSHEN 0 #0 0 -100% #0 0 #0 8 0% #0
6 [MIKOS] TookleTookle 0 #0 0 -100% #0 0 #0 6 0% #0
7 [MIKOS] aichouyan 0 #0 1 0% #0 1 #384513 105 0.952381% #186610
8 [MIKOS] alcntr24 0 #0 0 -100% #0 9 #88863 832 1.081731% #155095
9 [MIKOS] Fauza_Ardhi 0 #0 1 0% #0 1 #384513 185 0.540541% #327683
10 [MIKOS] christopher_19 0 #0 0 -100% #0 0 #0 1 0% #0
11 [MIKOS] mayiyi_god 0 #0 0 -100% #0 0 #0 7 0% #0
12 [MIKOS] fengzi110_2019 0 #0 0 -100% #0 0 #0 228 0% #0
13 [MIKOS] cuican924818 0 #0 9 0% #0 1 #384513 202 0.49505% #341439
14 [MIKOS] yoshineko_fighter 0 #0 0 -100% #0 0 #0 88 0% #0
15 [MIKOS] 1013048620 0 #0 0 -100% #0 4 #172664 256 1.5625% #77769
16 [MIKOS] Isidoo 0 #0 0 -100% #0 0 #0 47 0% #0
17 [MIKOS] HoneyBadger_ 0 #0 0 -100% #0 0 #0 67 0% #0
18 [MIKOS] ryou0217 0 #0 0 -100% #0 2 #273239 193 1.036269% #164670
19 [MIKOS] Purple_Devil2019 0 #0 0 -100% #0 0 #0 0 -100% #0
20 [MIKOS] kosugikun 0 #0 0 -100% #0 0 #0 43 0% #0
21 [MIKOS] Vallorite_77 0 #0 0 -100% #0 0 #0 4 0% #0